M E R   Ä N   2 5   Å R S  E R F A R E N H E T   A V   S K O G S P L A N T O R                    K O N T A K T A   OS S     0 4 7 6  -  6 2 0   0 0

Sydplantor AB - En skogsplantskola med brett sortiment av skogsplantor 
 

Vi har mer än 25 års erfarenhet i branschen

 

Sydplantor är en privat skogsplantskola som ligger utanför Häradsbäck i Älmhults kommun.

Vi startade 1987 och har sedan dess odlat och förmedlat de flesta trädslag och skogsplantor som finns på marknaden. Sydplantor levererar ett komplett sortiment av skogsplantor, barr- och lövplantor, snabbväxande trädslag som hybridasp, hybridlärk, sitka och douglas.

Mer om Sydplantor >>

 

sydplantor_logo

Ett brett sortiment

 

Vi har ett komplett sortiment av de flesta trädslag, planttyper och provenienser.

Se vårt sortiment >>

Jakt & Fritid

 

Vi har nu utökat vårt sortiment av jaktprodukter och säljer nu mörkersikten för vildsvinsjakt, ammunition m.m.

     Se mer på Jakt & Fritid >>

Tjänster

 

Vi kan utföra tjänster som markberedning, dikesrensning, plantering, vilt och insektsbehandling m.m.

Mer om våra olika tjänster >>

larktrad_thumb
gran_thumb
hynrid_thumb
bok_thumb

Några av våra plantor