M E R   Ä N   30   Å R S  E R F A R E N H E T   A V   S K O G S P L A N T O R                    K O N T A K T A   OS S     0 4 7 6  -  6 2 0   0 0

Sydplantor AB - En skogsplantskola med ett brett sortiment av skogsplantor 
 

Sydplantor är en privat skogsplantskola som ligger utanför Häradsbäck i Älmhults kommun. Vi startade plantskolan 1987 i liten skala och har sedan dess utökat lite i sänder för att nu ha ett komplett sortiment av de skogsplantor som efterfrågas i södra Sverige. På vår egen skogsplantskola odlar vi i första hand granplantor av täckrotstyp. Sedan många år har vi ett gott samarbete med flera skogsplantskolor både i Sverige och andra länder där vi odlar ett stort antal trädslag, planttyper och provenienser. Vi levererar årligen 6 miljoner plantor till hela södra Sverige.

 

Skogsplantor

Sydplantor kan leverera ett brett sortiment av skogsplantor, allt ifrån vanliga granplantor av täckrot, barrot och plugg till de flesta barr och lövträd. Vi har exempelvis snabbväxande trädslag som hybridasp, poppel, lärk, sitka och douglas. När det gäller granplantor har vi köpt andelar i de framtida fröplantagerna (3:e generationen) som kommer att ge ett material som växer snabbare än dagens plantor. Materialet är framtaget av Skogforsk för att ge högre tillväxt och bra kvalitet.

 

gallery/sydplantor_logo

Ett brett sortiment

 

Vi har ett komplett sortiment av de flesta trädslag, planttyper och provenienser.

Se vårt sortiment >>

Jakt & Fiskebutik

 

Vi har nu utökat vårt sortiment av jaktprodukter och säljer nu mörkersikten för vildsvinsjakt, ammunition m.m.

Se mer på Jakt & Fiskebutik >>

Tjänster

 

Vi kan utföra tjänster som markberedning, dikesrensning, plantering, vilt och insektsbehandling m.m.

Mer om våra olika tjänster >>

gallery/larktrad_thumb
gallery/gran_thumb
gallery/hynrid_thumb
gallery/bok_thumb

Några av våra plantor