M E R   Ä N   30   Å R S  E R F A R E N H E T   A V   S K O G S P L A N T O R                    K O N T A K T A   OS S     0 4 7 6  -  6 2 0   0 0

Skogsdag 2017

 

Den 28:e Oktober har vi skogsdag på vår plantskola i Amundshylte kl. 10.00-14.00.

Då kommer vi att visa upp delar av vårt plantsortiment inför våren 2018.

Vi visar också planteringsutrustning, viltmedel, snytbaggeskydd, viltstängsel m.m.

 

Bland utställare finns bland annat:

Interagro och Organox som kommer att visa upp olika viltmedel och mekaniska skydd mot snytbagge.

 

Grimslövs skogstjänst som demonstrerar sin nya högläggare, en alternativ metod för markberedning som är lämplig inte minst för flacka, fuktiga marker.

 

Skogsstyrelsen kommer att prata om bl.a. Mina sidor, bidrag för lövskog, bidrag till naturvårdshuggning m.m. Det går naturligtvis bra att även diskutera andra aktuella skogsfrågor.

 

Gösta Gustafsson Skogsmaskiner visar upp bl.a. miniskotaren Alstor 8*8

 

Melltorps Skogstjänst (Tvillingarna Eriksson) pratar om skogliga försök, småskaligt skogsbruk, snabbväxande trädslag m.m.

 

Qvenneskog&Maskin Avestavagnen visar upp Avestavagnen skogs och flakvagnar för ATV, ATV-Bågen som är väder och vältskydd samt Timmerklipp/Energiklipp.

 

Länsförsäkringar pratar om skogsförsäkringar.

 

NYVAB kommer och visar upp ATV m.m.

 

Vi kommer att bjuda på korv och fika.

 

Skogsdagen kommer att vara på vår plantskola i Amundshylte 8km öster om Häradsbäck.

 

gallery/sydplantor_logo
gallery/larktrad_thumb
gallery/gran_thumb
gallery/hynrid_thumb
gallery/bok_thumb

Några av våra plantor