M E R   Ä N   2 5   Å R S  E R F A R E N H E T   A V   S K O G S P L A N T O R                    K O N T A K T A   OS S     0 4 7 6  -  6 2 0   0 0

Om Sydplantor

 

Sydplantor är en privat skogsplantskola utanför Älmhult i södra Småland med mer än 30 års erfarenhet av branschen. Vi har ett komplett sortiment av skogsplantor. 


Vi utför också tjänster inom föryngring, såsom markberedning, plantering, behandling mot vilt och insekter, hägn. Vi garanterar att våra plantor är friska vid leverans och vi följer upp planteringsuppdragen.

Våra kunder är enskilda skogsägare, skogsbolag, entreprenörer och sågverk.


För att säkra tillgången på högkvalitativt frö i framtiden, har vi gjort investeringar genom 
att köpa andelar i framtidens plantager. Då det gäller sticklingar så håller vi på att ta fram klonat material för de som är intresserade av att få allra bästa tillväxt i sin skog.


Hållbar utveckling
För att värna om miljön arbetar vi för att minimera användningen av kemikalier och samarbetar med forskare och entreprenörer för att utveckla icke kemiska skydd mot insekter. Sydplantor är certifierade enligt PEFC. 
 

Vår affärsidé är att vara en lokal plantskola med 

bra service
stort kunnande och bred erfarenhet
hög kvalité till ett bra pris
tjänster som hör till föryngring som markberedning, plantering, vilt- och insektsbehandling.

 

 

gallery/sydplantor_logo

Bli återförsäljare

gallery/gatupratare