M E R   Ä N   2 5   Å R S  E R F A R E N H E T   A V   S K O G S P L A N T O R                    K O N T A K T A   OS S     0 4 7 6  -  6 2 0   0 0

Vårt sortiment av plantor och snabbväxande träd

 
Vi har ett komplett sortiment  - odlat av oss!

Odling av täckrotsplantor sker på vår plantskola i Amundshylte och på våra legodlingar hos samarbetspartners av de flest trädslag och planttyper. Varje planta odlas med kunskap och omsorg.


Vi levererar ett komplett sortiment av barr- och lövplantor, snabbväxande trädslag som hybridasp, hybridlärk, sitka, douglas och julgransplantor.

gallery/sydplantor_logo

Lövplantor, Planttyp:

Storlek:

Proveniens:

Barrot vårtbjörk

30-50, 50 - 80

Asarum (plantage), Visingsö (bestånd)

Täckrot vårtbjörk

25-50

Asarum (plantage)

Barrot glasbjörk

50-80, 60-100

Dyrelund (plantage)

Barrot klibbal

50-80, 60-100

Knutenborg (plantage)

Täckrot masurbjörk

40-60

Finska kloner

Snabbväxande löv, Planttyp:

Storlek:

Proveniens:

Täckrot hybridasp 
40-80 
Svenska (Ekebo) kloner, Vi har även finska och lettiska kloner 
Barrot poppel 
ca 80 cm 
OP42 

Ädellöv, Planttyp:

Storlek:

Proveniens:

Ek 
30-50, 50-80 
Nordtyskland 
Bok 
30-50, 50-80 
Nordtyskland 
Ask 
30-50, 50-80 
Nordtyskland  
Lind 
30-50, 50-80 
Nordtyskland  
Lönn 
30-50, 50-80 
Nordtyskland  

Fågelbär

30-50, 50-80

Nordtyskland

Julgransplantor, Planttyp:

Storlek:

Proveniens:

Barrot Nordmanniana 
2/1, 2/2 
Ambroulari 
Barrot Julgransprov. DK 
20-40 
 Lundbäck, Buderupsholm
Barrot Emmaboda 
20-40 
Emmaboda 

Barrplantor, Planttyp:

Storlek:

Proveniens:

Barrot gran

20-40, 25-50

Vitrysk, Emmaboda och plantage av Nordost-proveniens

Pluggplanta gran

20-40, 25-50

Nordostplantage

Täckrot gran

1 - 1,5 år

Vitrysk, Emmaboda, svenska plantager som Slogstorp, 

Maglehem och Ekebo mfl.

Vitrysk, Emmaboda, svenska plantager som Slogstorp, 
Maglehem och Ekebo mfl.

Täckrot tall

1 år

Gotthardsberg (plantage)

Barrot hybridlärk

30-50, 50-80

Holbäck, Maglehem, Trolleholm (plantager)

Barrot Sitka

25-50, 30-60

Flensborg (plantage)

Barrot Douglas

25-50

Sönderskovgård (plantage)

gallery/larktrad_thumb
gallery/gran_thumb
gallery/hynrid_thumb
gallery/bok_thumb

Några av våra plantor

HAR DU FLERA FRÅGOR?

 

Några exempel av de plantor som finns hos oss. Saknar du eller har andra frågor kring plantor och plantering - kontakta oss!