M E R   Ä N   2 5   Å R S  E R F A R E N H E T   A V   S K O G S P L A N T O R                    K O N T A K T A   OS S     0 4 7 6  -  6 2 0   0 0

Tjänster 

 

Planteringsuppdrag
Vi åtar oss planteringsuppdrag till ett fast pris. Vi garanterar att våra plantor är friska vid leverans och följer upp planteringsuppdragen.

Markberedning
Vi erbjuder och organiserar markberedning efter era behov. Harvning är den vanligaste och billigaste metoden. Plantan får med denna metod en säkrare etablering, bättre vattentillgång och mindre konkurrens från ogräs och snytbagge och är lämplig på de flesta marker. Det är viktigt att beställa markberedning i god tid!
 
Alternativ markberedning
Inversberedning – ett bra alternativ till vanlig markberedning då det blir mindre markpåverkan med denna metod. Det blir en bra miljö för plantan och därmed större plantöverlevnad. Beredaren går att använda på t ex forn-åkrar där man inte får använda vanlig markberedare. Det är dyrare med inversberedning än vanlig markberedning, men fördelarna kan väga över. Man kan här välja mellan tre olika alternativ att bereda:

  1. Invers – torvan grävs upp och läggs tillbaka i samma grop den kom ifrån, men i upp- och nedvänt läge. Inversmetoden är dyrare än harvning men ger troligen plantan den bästa miljön att växa i.
  2. Högläggning – liknar invers men den upp- och nedvända torvan läggs inte tillbaka i gropen. Högläggning passar bäst på fuktigare marker.
  3. Fläckmarkberedning innebär att det översta humuslagret skrapas bort. Denna metod är lämplig på mycket steniga marker, eller på fornåkrar, där ingen annan metod är möjlig.

Dikesrensing
Vi kan utföra dikesrensning med miniskotaren Alstor vilket är optimalt för mindre diken. Största fördelen med att dikesrensa med en Alstor är att den tar minimalt med plats i skogen och man behöver i dem flesta fall inte ta ner några träd för att komma fram! Skulle man ändå behöva det så går det lasta på det på vagnen och ta med det ut till vägen. Hör av dig till oss för mera information.

 

gallery/sydplantor_logo

Våra tjänster

gallery/inversberedning_thumb
gallery/markberedning_thumb
gallery/planteringsverktyg_thumb
gallery/viltstangsel_thumb